K BelgesiK1 BelgesiÖne Çıkanlar

K1 Belgesi Nedir? K1 Belgesi Kimlere Verilir?

K1 belgesi, ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak, gerçek yada tüzel vergi mükelleflerine verilen belge çeşididir.

K1 Belgesi almak için bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Bu şartlar aşağıda belirtilmiştir.

K1 belgesinin koşulları:

a) Gerçek kişiler: K1 yetki belgesi için başvuru yapan gerçek kişilerin ( Şahıs Firmaları’nın ) , ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıtlarının azami yüklü ağırlık toplamlarının 25 ton ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları gerekmektedir.
Sadece kamyonetlerle iliçi yada şehiriçi taşımacılık yapmak için başvuran gerçek kişilerden 1 adet özmal taşıt haricinde asgari kapasite ve sermaye sağlama şartı aranmamaktadır.
Ayrıca bu kişilerde ODY – ÜDY belgesi şartı aranmamaktadır.

b) Tüzel kişiler: K1 yetki belgesi için başvuran tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıtlarının azami yüklü ağırlıklarının toplamının en az 50 ton taşıma kapasitesine ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları gerekmektedir.

K1 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek veya kayıtlı araçlarının muayeneli olması şarttır.

K1 Belgesi Kiralanamaz!

K1 belgesi sahipleri sözleşme yapmak koşuluyla başka araçları kiralayamamaktadırlar ve yetki belgelerinin eki taşıt belgesine kendisine ait olmayan araçları ilave ettirememektedirler.

K1 belgesi beş yıl süreyle verilmektedir.

Süre dolmadan altmış gün öncesinden ve tanınan son güne kadar yenileme maksadıyla başvuranlaran gerçek yada tüzel kişilerden, K1 belgesinin o günkü bedelinin %5 harç bedeli alınmaktadır. Gerekli işlemlerin ardından yetki belgeleri yenilenmektedir.

60 günü geçirenlerden gerçek yada tüzel kişiler harç bedelinin %50’sini ödemek durumundadırlar. 90 günü geçiren firmaların K1 yetki belgeleri iptal edilmekte ve yeniden yetki belgesi başvurusu yapmak zorunda kalmaktadırlar.

3500 kg ve üzeri araç/araçlara sahip olan K1 yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet orta düzey yönetici (ODY4) türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu niteliklere sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri gerekmektedir. ODY3, ÜDY4 ve ÜDY3 türü mesleki yeterlilik belgelerinin ODY4 türü belgelerinden üstün olması, fazlasıyla kabul görecektir. Ody yada Üdy belgesi olmayan şirketlere işlem yaptırılmamakta ve her işlem esnasında para cezası uygulanmaktadır.

One thought on “K1 Belgesi Nedir? K1 Belgesi Kimlere Verilir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir