K BelgesiK2 Belgesi

K2 Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

K2 belgesi için gerekli evraklar yazımızda listelenmiştir. K2 Belgesi almak isteyenlerin tamamlaması gereken evraklar şunlardır:

  • Başvuru dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek, Gerçek kişilerde kişinin, tüzel kişiliklerde ise temsil ve ilzama yetkili kişilerden birinin cep telefonu numarası belirtilecektir.)
  • Şahıs firmalarında kişinin, şirketlerde ise firma ortakları ile temsili yetkili kişilerin kimlik fotokopileri. (Başvuru dilekçesinde bahse konu kişilerin T.C. Kimlik numaralarının belirtilmesi halinde ayrıca Kimlik Fotokopileri istenilmeyecektir.)
  • Tüzel kişilerde, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi / kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti. (İmza sirkülerinin aslının veya Noter onaylı örneğinin, talep edilmesi halinde; aslı görülmüştür şerhi düşülen örneğinin alınmak suretiyle, iade edilebilir.)
  • Yetki belgesi talep eden gerçek kişiler hariç faal vergi mükellefi olmaları şarttır.
  • Tüzel kişiliklerin, KEP adreslerinin bulunması gereklidir.
  • Özmal olarak kayıtlı ruhsatların fotokopileri (Araçlar vizeli olacak)
  • Tüzel kişiliklerin, ticaret sicili gazete suretleri ( Kuruluş,  güncel adres, ortaklık yapısı, sermaye, unvan ve yetkiliyi/yetkilileri gösteren ticaret sicil gazetesi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir