K Belgesi

K Belgesi Para Cezaları Ne Kadardır?

Unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri, sermaye miktarı, yönetici ile taşıtlara ilişkin değişiklikleri bildirmeyenlere uygulanan 560,00 TL’lik K belgesi para cezaları, 300,00 TL’ ye düşürülmüştür.

K1 Belgesi ve K3 Belgesi sahipleri sermaye değişiklikleri hariç Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki unvan, adres vb. değişiklikleri 90 gün içerisinde bildirmek zorundadır. Aksi takdirde 300,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.

K Belgesi sahipleri taşıtların; kazaya uğraması, yanması, hurdaya ayrılması vb. mücbir sebeplerden dolayı iş göremez hale gelmesi ile plaka bilgisi, rengi, şasi numarası veya taşıt cinsine ait değişiklikleri 90 gün içerisinde bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde 300,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.

08.01.2018 tarihinden önce 60 gün içinde bildirilmeyen unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri, sermaye miktarı, yönetici ile taşıtlara ilişkin değişikliklere ilişkin tutanakla tespit edilmemiş olan uyarma cezaları af kapsamındadır. Bunlara para cezası verilmeyecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir